آموزگار
تجربیات ، خاطرات و عکس های کلاس و ارتباط با والدین 
قالب وبلاگ

علل بد خطّی دانش آموز:

عدم استفاده از مداد معمولی HB موجب بدخطی دانش آموزان پایه اوّل و دوّم ابتدایی و یا بدخطّی نوآموز می شود.

فراگیری که تازه شروع به نوشتن و آموختن کرده بعنوان مثال دانش آموز پایه اوّل ابتدایی و یا نو آموز بزرگسال در اوایل نوشتن نبایستی از خودکار ، روان نویس ، مداد فشنگی ، مداد فشاری ، مداد شمعی ، ماژیک و استفاده از وایت بردها و ماژیک آبی موجب بدخطّی فراگیران می شود.

-        لذا لازم است جهت تقویت عضلات دست فراگیران در آغازین روزهای یادگیری و مخصوصاً در مرحله نوشتن از مدادHB و مداد رنگی معمولی (مخصوصاً در نقّاشی و انجام تمرینات ریاضی) استفاده نمایند. از وظایف والدین و معلّمین هست که این موارد را جهت خوش خط (خوشنویسی) فرزندان و دانش آموزان خود را راهنمایی نمایند.

·       از عوامل دیگر بدخطی :

1.          در اجتماع به خطّ ارزش نمی دهند . تایپ با ماشین و کامپیوتر .

سئوال: حالا چکار کنیم تا خط دانش آموزان خوب باشد؟

جواب : به غیر از زمینه ارثی بودن خط در دانش آموز  باید معلّم خوش خطّ باشد ـ خطّ  هُنر است.

    2و3. فشار بیش از حد به مداد و فشار کم به مداد:

سوال : برای دانش آموزی که بیش از حدّ به نوشته فشار وارد می کند و یا کم  رنگ می نویسد یعنی به مداد کم تر فشار وارد می کند ، چه راهبردی پیشنهاد می گردد؟

جواب الف:

 برای دانش آموزی که موقع نوشتن بیش از حدّ به مداد فشار وارد می کند ، دو صفحه کاغذ A4 با یک برگ کاربن در وسط دولایه کاغذ قرار می دهیم و از دانش آموز می خواهیم طوری بنویسد که به ورق پایین نیفتد

جواب ب :

برای دانش آموزانی که موقع نوشتن کم رنگ می نویسد{کمتر به مداد فشار وارد می کند}باز هم ، دو صفحه کاغذ A4 با یک برگ کاربن را با سنجاق ته گرد وصل می کنیم و از دانش آموز می خواهیم که کمی بیشتر به مداد فشار بده تا به ورق پایین هم بیفتد.

4کج نویسی :

ـ عامل مهم و اصلی عدم هماهنگی قانون چشم ها و دست می باشد .

راهبر و درمان کج نویسی به عنوان پیشنهاد، می توان دفتر دانش آموز را به سه سطر با ماژیک پر رنگ خط کشی کرد مثل نمونه :

  از دانش آموز  می خواهیم فقط در روی این سه سطر خط کشی شده بنویسد و بعد از تمرین و تکرار فاصله خط ها را کمتر و محدود تر می کنیم و تعداد سطرها را به تدریج و هر روز با اضافه کردن یک سطر سرانجام به خطوط زمینه خود دفتر می رسیم و این دانش آموز از کج نویسی نجات یافته مثل سایر همسالان قشنگ و در روی خط زمینه ی دفترش می نویسد.

5و6 . راهبرد علل درشت نویسی و ریز نویسی:

ـ علت اینکه فراگیر درشت می نویسد این است که به جای مچ دست ،کِتف خود را حرکت می دهد و درشت می نویسد .

ـ علت این که فراگیر ریز می نویسد این است که : مچ دست را خیلی یواش و آهسته حرکت می دهد و فقط انگشتانی که مداد را گرفته حرکت  بدهد.

 

.علل جا انداختن در دیکته(املا):

یکی دیگر از مشکلات املا جا انداختن می باشد . جا انداختن ممکن است به دلیل کُند نویسی ضعف حافظه شنوایی و ضعف گفتاری معلّم و ضعف حافظه دیداری دانش آموز و نیز عوامل مخل در ارتباط فی ما بین معلّم و دانش آموز در کلاس بوده باشد.

-     علل کُند نویسی:

ممکن است نحوه گرفتن مداد باشد {بایستی معلّم در روزها و مخصوصاً در پیش دبستانی توجه فرموده باشد}.

ضعف عضلانی و استفاده از روان نویس و ماژیک و... باعث شده که اصطکاک بین روان نویس و کاغذ را نتوانسته کترل نماید لذا وقتی با مداد معمولی املا می نویسد دچار کُند نویسی می شود.

-     ضعف حافظه شنوایی:

صدای معلّم رسا و شفاف نیست، از نظر فیزیکی دانش در جای مناسبی نَنِشسته است . شاید نزذیک بخاری ، کنار پنجره، روی نیمکت متحرک، جلوی نور آفتاب و...... شاید فراگیر به کمک احتیاج داردو....

-     ضعف حافظه دیداری:

شاید فراگیر به عینک نیاز دارد . از نظر بینایی دوربین ، نزدیک بین(آستیگ ماتیک). شاید عوامل مخل دیگری نسبت به محیط وجود داشته باشد.

ـ مدت زمان حافظه دیداری 2+-7 ثانیه است (حداکثر:9ثانیه.حداقل:5 ثانیه)

-     راهبرد برای تقویت جا انداختن در دیکته (املا):

با در نظر گرفتن تفاوت های فردی فراگیران می توان:

1.          چند کلمه از یک نوع                                     مثال:   گل    شاخه    برگ     ریشه

                           

                                                                                                4 تا

می گوییم این کلمات را پس از شنیدن دوباره تکرار کن.

-     مثال برای عددها (3،5،7) 3 تا     «یا» (3،5،7،1) 4 تا .

تقویت حافظه شنیداری :

الف. راهبردهای انفرادی:

1.          صدای ساعت های ثانیه شمار به گوش فراگیر.

2.          صدای بشکن در گوش راست و گوش چپ بدون توجه به فرد.

3.          پنهان کردن وسیله و ضربه زدن به روی میز با زیر و بم شدن صدا شی را پیدا کند .

4.          چشم های فراگیر را با دستمال بسته و دانش آموز را صدا می کنیم در جهت های مختلف کلاس یا اتاق  نوعی بازی است(جهت شناخت جهت های راست . چپ تقویت حافظه شنیداری)

5.        دیدن تلوزیون  مخصوصا برنامه های کودک یا گوش دادن به آهنگ و موسیقی یا رادیو با صدای  کم          

 و راهکارهای دیگر هم وجود دارد.....

ب.راهبردهای جمعی:

نفر اوّل یک کلمه بگوید و نفر دوم یک کلمه به کلمه اوّل اضافه نماید تا اینکه جمله تمام شود. مثال:

نفر اوّل: من

نفر دوّم: من علی

نفر سوّم: من علی را

نفر چهارم: من علی را دوست

نفر پنجم من علی را دوست دارم.

ج. راهبرد برای تقویت دقّت:

بهترین وسیله برای تقویت دقّت ، استفاده از نقّاشی  و طرحهایی که یک یا چند تصویر یا قسمت خاصی در آنها پنهان شده است.

به تابلو توجه می کنیم :

-     سپس از دانش آموز می خواهیم اوّل با دقت نگاه کند . بعد در غیاب

عکس بگوید چه چیزهایی دیده .

سئوال می کنیم چند تا ....... بود؟

-    

8.          وارونه نویسی(آیینه نویسی):

ـ علت اصلی وارونه نویسی: آن است که دانش آموز سمت چپ و راست و بالا و پایین را خوب و کاربردی یاد نگرفته و نمی شناسد ، بطور کلی دریافت نکرده است . و آن مطلب را باید در پیش دبستانی تمرین و تکرار می شده و به دوره پیش دبستانی بیشتر اهمیت داده شود.

-     حساسیت شنودی (تمیز شنودی):

راهبرد های تخصصی : به وسیله چند قوطی کبریت .

قوطی ها را دوتا ، دوتا با یک شماره و از یک نوع جنس پُر می کنیم . بعد با حرکت (تکان)دادن صدای داخل قوطی را می شنوند و پس از دانش آموزان می خواهیم:

1)          تشخیص بدهند صداهای شانه؟

2)          از بین قوطی ها تشخیص بدهند محتوای قوطی چیست؟

ـ دانش آموزی که مشکل شنیداری دارد . او را در این راهبرد(در بازی قوطی ها)، قهرمان بازی باید قرار داد که به هدف اصلی که آموزش دانش آموز مشکل دار شنیداری بود برسیم .

-     راهبرد کلاسیک تر برای تقویت شنودی :

مثلاً صدای  اوّل کلمه «کار» «مار»؟

       صدای دوّم کلمه زنبور ؟  {زمبور} = (حروف غند) یا دماغی

      صدای آخر مادرمان؟ {مادرمام}

دو حرف «ن» و«م» را حروف غنه یا دماغی می گویند.

ـ این گونه کلمات را در نوار کاست ضبط می کنیم و در کلاس پخش می کنیم . مثل نوار کاست. آموزش قرآن.{گوش کن ، زمزمه کن، بلند بخوان}

ـ روانشناسان جهت تقویت شنودی نظری داده اند و آن اینکه : در وسط مطلب آهنگی هم پخش شود چون بیشتر جلب توجه می کند و همان هدف ماست که می خواهیم از نظر شنوایی ایجاد و انگیزه و علاقه در فراگیران داشته باشیم .{موزیک در گاو داری ه و شیر دهی بیشتر ؛ در یک برنامه تلویزیونی یک دوتا دلفین با صدای موزیک حرکات منظم و قابل توجهی را ایفا می کردندو....}

ـ برای اینکه دانش آموزان در کلاس دقّت ان بیشتر شود می توان با قصّه گویی با تن صداهای متفاوت تقویت شنودی را ایجاد نمائیم.

ـ در خانه می توان حتی تماشا کردن به تلویزیون هم باید  چنین باشد هر گاه صدای پخش تلویزیون  کوتاه باشد مطلب تهیه و رسا تر و معنا دار دریافت می شود . کودکان بر عکس بزرگسالان از تن صدای بلند از تلویزیون استفاده می کنند آرام کردن صدای تلویزیون برای بچه های خانه نیز نوعی آموزش و تقویت شنودی مناسب است .

[ سه شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۰ ] [ 21:1 ] [ م آژیر ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

با درود فراوان بر کسانی که را امروزشان با دیروزشان ، نه بلکه این لحظه هایشان با لحظه های پیششان ، یکسان نبوده و هر لحظه از زندگی خود را در آگاهانیدن خود و دیگران سپری می کنند.
امکانات وب
  • گیره
  • آمارگیر